javascript

JavaScript is de programmeertaal die het meest gebruikt wordt om dynamische webpagina's te maken. Het is dus een taal die voor interactie met de gebruiker zorgt. Bij HTML en CSS kun je er niet voor zorgen dat er iets gebeurt met de webpagina als de gebruiker op een toets drukt, ergens op klikt of iets anders doet. Daar is JavaScript voor.

JavaScript wordt uitgevoerd door de browser. Net zoals de browser de HTML en CSS leest en daar een webpagina mee bouwt, leest de browser ook de JavaScript en voert die code uit.

Je hebt vast wel eens een webpagina gezien waar een menu mooi uitrolt of waar je dingen kan verslepen. Of een pagina die zichzelf aanpast zonder dat je iets doet, zoals de zogenaamde Instant Search van Google waar de zoekresultaten al op de pagina komen terwijl je typt. Hiervoor wordt JavaScript gebruikt.

Met JavaScript kun al het denkbare maken.